Gratis skiss på din hemsida? Kontakta Weblify.se!

L. Åkerblom & Co AB

Kontakta oss

Michael Åkerblom: 070 - 534 89 93   |  L ennart Åkerblom: 0708 - 40 35 20

VI SÄLJER MASKINER

Handlar med maskiner för trä- och sågverksindustrin

Nya och begagnade maskiner

Kompletta produktionslinjer

Utför projekteringsarbeten

Sedan starten 1996 har vi handlat med maskiner för trä- och sågverksindustrin. I Trosa bedriver vi även

byggverksamhet med Börje Åkerblom. Vi finns i Oppeby gård intill Nyköping i Sverige.

Våra produktkategorier

Vi bedriver handel både inom Sverige och internationellt inom hela Europa och Ryssland.

Behöver du annan utrustning, kontakta oss så hittar vi det du behöver!

Behöver du annan utrustning, kontakta oss så hittar vi det du behöver!

Behöver du annan utrustning, kontakta oss så hittar vi det du behöver!

 

Vanligt förekommande begrepp för TORR-IS BLÄSTRING

Torrisblästring

Torr is blästring

Torris blästring

Isblästring

Torr isblästring

Kolsyresnö

Kolsyre is

Unika fördelar med TORR-IS BLÄSTRING

TORR-IS blästring är en torr, skonsam och miljöanpassad rengöringsmetod. Ytan som ska rengöras, blästras med små pellets av TORR-IS, som är koldioxid i fast form. Pelletsen tränger igenom smutsen och värms upp av ytan så att den blir gasformig. Gasen är 530 gånger större i volym än pelletsen, så smutsen faller bort av gasexpansionen. Typiska föroreningar: oljor, fetter, oxidskikt, lim, lack, sot, sockeravlagringar samt plast och gummirester mm.

Därför används TORR-IS BLÄSTRING

Inga restprodukter

Isen övergår till gasform

Torr metod inga vätskor används

Inget vatten då isen består av gas i fast form

Ingen mekanisk åverkan

Metoden har ingen slipande effekt utan arbetar enbart på ytan

Minimerar rengörningstiden

Kan göras under drift Tar bort många tidskrävande moment så som maskering, blöt- läggning, eftersanering mm

Miljöanpassad metod

Endast naturliga medel används och kan ersätta många kemikalier eller lösningsmedel • Ingen maskering behövs Väldigt skonsam metod som ej skadar känsliga detaljer

Ställbar verkningsgrad

Med hjälp av trycket i tryckluften och mängden is som appliceras är det enkel att justera den verknings- grad som behövs för varje objekt

Vänd er till oss för miljövänlig sanering!

OM L. ÅKERBLOM & CO

Sedan starten 1996 har L. Åkerblom & Co handlat med maskiner för trä- och sågverksindustrin

Vi säljer nya och begagnade maskiner, kompletta produktionslinjer samt utför projekteringsarbete och finns i Oppeby gård, Nyköping, Sverige.

 

VÅR HANDEL

I Trosa bedriver vi även byggverksamhet med Börje Åkerblom som huvudansvarig

Vi har även lager av reservdelar och verkstad i Oxelösund. Vi bedriver handel både inom Sverige och internationellt inom hela Europa och Ryssland.

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER